O semináře v posledním cyklu projektu Šance na restart 3 je obrovský zájem.

Na akcích pořádaných v rámci projektu Šance na restart 3 podpořeného z prostředků ESFCR se sešla skvělá skupinka osob s různými handicapy. Vzájemně se doplňují, ale také pečlivě naslouchají všem lektorům. Ti jim poskytují mnohdy nové informace v oblasti Financí, Sociálně pracovního poradenství a podpory při hledání nového pracovního, ale i životního směru.