Naším hlavním posláním je podporovat zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, a to pomocí vzdělávacích, poradenských a konzultačních služeb.

Tuto podporu realizujeme v zásadě dvěma cestami:

 

OZP mohou bezplatně využívat komplexní programy pracovní rehabilitace a získat tak podporu a pomoc při návratu na trh práce a hledání pracovního uplatnění. Tyto programy obsahují kariérové poradenství, vzdělávání, rekvalifikaci, individuální přístup a osobní podporu v komplikované životní situaci. Přečtěte si více o poradenství pro OZP.

 

Zaměstnavatelé od nás získávají komplexní poradenství a vzdělávání ohledně zaměstnávání znevýhodněných osob. V konkrétních případech zprostředkováváme kontakt mezi zaměstnavatelem a zájemcem o pracovní pozici z řad OZP. Přečtěte si více o poradenství pro zaměstnavatele.

 

 

Hlavní činnosti podporujeme i dalšími aktivitami, mezi které patří:

 

  • Podpora dalších znevýhodněných skupin

Podobně jako osobám se zdravotním postižením se věnujeme také sociálnímu znevýhodnění na trhu práce – osobám v pokročilém věku, dětem, rodičům, absolventům atd.

 

  • Popularizace problematiky zdravotně a sociálně znevýhodněných osob

Účastníme se konferencí, veletrhů, přehlídek, pořádáme kulturní a kulturně-vzdělávací akce, představujeme příběhy našich klientů. Vydáváme propagační materiály a články sloužící k informování o dané problematice.

 

  • Vzdělávání veřejnosti

Pořádáme semináře, workshopy, kurzy pro zdravotnický personál, úředníky, příbuzné znevýhodněných osob i širokou veřejnost. Vzděláváme například v oblastech zaměstnávání znevýhodněných osob, společenské odpovědnosti firem, slaďování osobního a pracovního života, osobnostním rozvoji atd.

 

  • Odborná činnost

Poskytujeme odbornou konzultační činnost, zpracováváme odborné studie a posudky.

 

  • Mezinárodní spolupráce

Komunikujeme s podobnými organizacemi z jiných zemí, zajímáme se o jejich zkušenosti a metody a přinášíme takto získané know-how do českého prostředí.