Zřizovatelkou obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání je PhDr. Marie Jírů.

Zřizovatelka PhDr. Marie Jírů k nápadu založit neziskovou organizaci říká:

„V roce 2008 společnost Centrum andragogiky zařadila do svých vzdělávacích programů i vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti (CSR). Tím jsme si i my položili otázku, jak se naše společnost bude chovat společensky odpovědně, abychom „nekázali vodu a nepili víno“.

Logicky přišel nápad – dlouholeté zkušenosti ze vzdělávání dospělých předat do oblasti znevýhodněných osob, které si nemůžou z vážných sociálních či zdravotních důvodů dovolit účast na dalším vzdělávání.

Na začátku roku 2009 byla tedy zřízena obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání, jejímž posláním je podporovat zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, a to pomocí vzdělávacích, poradenských a konzultačních služeb.

Trvalo několik let, než jsme prostřednictvím různých projektů našli náš nynější hlavní a nejdůležitější předmět činnosti, a to je projekt „Návrat do života“. Projekt se zaměřuje na zdravotně znevýhodněné osoby po úraze.

V České republice dojde ročně při různých nehodách ke stovkám závažných zranění, které účastníkům nehody mnohdy zásadně změní celý další život. Řada z nich již není kvůli závažnosti poranění schopna vykonávat svoji původní profesi, zůstávají navždy upoutáni na invalidní vozík nebo chodí jen o francouzských holích. Pro mnohé ztrácí život v tu chvíli smysl. Náš projekt řeší zapojení těchto zdravotně znevýhodněných lidí zpátky do aktivního života.“

 

Klíčové mezníky v naší historii:

2013 

 • Získali jsme ocenění v soutěži European CSR Award 2013 za projekt: „Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci“.
 • Šance na vzdělání, o.p.s. a Mgr. Barbora Stöckel byly nominovány na Cenu Olgy Havlové.
 • V květnu jsme se opět prezentovali na veletrhu neziskových organizací NGO Market, který pořádá Nadace Fórum 2000.
 • Byli jsme partnerem soutěže „Zaměstnanec roku“, kterou již potřetí pořádal Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).

 

2012

 

2011

 • Uspořádali jsme první dvě konference (v Brně a v Praze) – pod názvem Talent a co dál? Uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce – zaměřené nejen na neziskové organizace a OZP, ale také na zaměstnavatele.
 • Získali jsme Národní cenu kariérového poradenství z centra Euroguidance – Dům zahraničních služeb. Díky tomu jsme se mohli zúčastnit studijního pobytu ve Švédsku a poznat systém tamního kariérového poradenství.

 

2010

 • S výběrem konkrétní cílové skupiny, kterou jsme se nakonec rozhodli podpořit, nám pomohl ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby Ing. Josef Hendrych, MBA. Na základě toho jsme začali realizovat projekt “Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby v jejich sociální rehabilitaci“ financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu.
 • V soutěži Dobrá rada nad zlato jsme s projektem „Pracujte na budoucím uplatnění už při rehabilitaci“ obdrželi 2. místo.

 

2009

 • Díky společnosti AMA o.s. a jejímu projektu spolufinancovanému z prostředků ESF jsme byli vybráni na Tematickou studijní cestu pro neziskové organizace na Slovensko, do Estonska a Švédska. Základním cílem projektu bylo posílení kapacit NNO, aby byly schopné úspěšně realizovat projekty vedoucí ke snižování nezaměstnanosti v ČR, především nezaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, a rozvoj mezinárodních i místních partnerství.
 • Díky Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy (NAEP), Centru andragogiky, s.r.o. a Kvadraturen School Centre v norském Kristiansandu jsme se mohly zúčastnit Tematické studijní cesty do Norska, na níž jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku práce při vzdělávání sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin osob.
 • Na začátku roku 2009 byla společností Centrum andragogiky, s.r.o. založena obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání (zakládací listina).