Programy Nadace České pojišťovny

CP_nadace

 

Ve spolupráci s Nadací České pojišťovny jsme realizovali tyto programy:

 

1) Návrat do života – podpora klientů České pojišťovny

2) Podpora klientů RÚ Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci

3) Podpora klientů dalších rehabilitačních ústavů

 

Cílem projektu bylo poskytovat osobám se zdravotním postižením pracovně-právní poradenství a rekvalifikační vzdělávání v takovém rozsahu, aby se tyto osoby mohly vrátit na pracovní trh. Zároveň jsme zprostředkovávali kontakt s personálními agenturami a zaměstnavateli ochotnými zaměstnávat OZP, čímž jsme klientům pomáhali hledat vhodné pracovní pozice.

 

Projekt byl realizován v několika oblastech:

  • bilanční a pracovní diagnostika klientů RÚ Kladruby,
  • kariérové a pracovně-právní poradenství,
  • vzdělávací aktivity pro klienty RÚ Kladruby, jejich rodinné příslušníky a širší veřejnost,
  • rekvalifikační kurzy,
  • spolupráce s potencionálními zaměstnavateli OZP.

 

Termín zahájení projektu: 21. 5. 2012

Termín ukončení projektu: 31. 8. 2013

Programy byly financovány Nadací České pojišťovny.

Programy částečně navazují na projekt Podpora klientů RÚ Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci, hrazený z ESF (číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/44.00095).