Náborový workshop do bezplatného projektu pro OZP 50 + v Pardubicích

NÁBOROVÝ informativní WORKSHOP

Na bezplatný projekt pro OZP 50+

www.sancenarestart.cz

Projekt s názvem „Šance na restart“

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007052

 

Termín konání: středa 3.1.2018, od 11.00 – 13.00 hodin

Místo konání: Česká abilympijská asociace – Kosatec

                       Sladkovského 2824, Pardubice

Pozvánka na nábor P