Motivační kurz pro chůvy v II. běhu

I v druhém běhu se uskutečnil Motivační kurz pod vedením Jany Flechtnerové. Cílem vzdělávací akce je seznámit účastnice s aktuálním děním na trhu práce a zvýšit šanci na získání nového zaměstnání. Výuka probíhala praktickou formou s nácvikem potřebných dovedností.

23.6.2017