II. etapa projektu Šance na restart se zdárně posouvá do svého konce

Jednotlivé aktivity z Balíčku podpory v rámci II. etapy projektu Šance na restart pomohly klientům si uspořádat životní priority. Podařilo se jim posílit sebevědomí, zlepšit komunikaci, motivovat se do dalších životních i pracovních aktivit. Také burzy práce mnohým pomohly k odbourání stresu při pracovních pohovorech. Mnozí klienti se rozhodli pro absolvování rekvalifikací vhodných pro jejich zdravotní omezení tak, aby měli větší možnosti na pracovním trhu. Již máme první úspěšné absolventy. Další jsou na řadě. V rámci projektu je využita i nabídka tréninkového pracovního místa včetně podpory mentora. Další tréninková pracovní místa jsou v jednání. Závěrem řečeno – daří se 🙂