Dětská skupina SD

Logo OPZ barevn+ę

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Zaměření projektu: Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Doba trvání: 1. 8. 2018 – 31. 10. 2020

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008228

 

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: K Meteoru 757, Hradec Králové Svobodné Dvory

 

Kapacita zařízení: 6 dětí

 

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

 

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

 

Provozní doba: 7 až 14 hod

 

Harmonogram:

a) zahájení realizace projektu: 1. 8. 2018

b) ukončení fáze vybudování: 31. 10. 2018

c) zahájení provozu dětské skupiny: 1. 11. 2018

d) ukončení realizace projektu: 31. 10. 2020

 

Cílová skupina:

Rodiče s malými dětmi

 

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou v našem projektu jsou rodiče s malými dětmi, resp. rodiče s dětmi ve věku od 1 roku či 3 let až do zahájení školní docházky. Vztahuje se ke kapacitě DS, která je plánována na 6 dětí. Nelze vyloučit vyšší množství podpořených osob (po dobu projektu mohou některé děti ukončit docházku a nahradí je jiné).

 

Kontakt:

Mgr. Jaromír Šalek

jaromir@sancenavzdelani.org

Tel: +420 774 695 274