Další cyklus v rámci projektu Šance na restart 3 začal velmi úspěšně.

O Informativní setkání ohledně obsahu projektu Šance na restart 3 podpořeného ESFCR byl velký zájem. Byla využita i online možnost připojení. Hned na to se konala 1. akce cyklu – Council, kde proběhlo velmi zábavnou formou vzájemné seznamování lektorů a účastníků. Prezentace s radami, jak a kde hledat vhodné zaměstnavatele, se ukázala jako zajímavá podpora pro cílovou skupinu projektu. Všichni se již těší na další interaktivní skupinové, ale i individuální akce, které klientům projekt přináší.