Centrum péče o dítě v dětské skupině

loga_eu_mmr        mmr_cr_rgb

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název výzvy:  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality – SC 2.4

Financování: Integrovaný regionální operační program

Doba trvání: prosinec 2016 až září 2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000634

 

Stručný popis:
Předmětem projektu je stavba objektu plnícího funkci dětské skupiny o celkové kapacitě 6 dětí, k jehož výstavbě dojde v místní části Hradce Králové – Svobodné Dvory. Cílem projektu je navýšit péči o děti již od 1 roku. Navýšením této kapacity bude umožněn dřívější návrat rodičů dětí do práce.


Cíle projektu:
Předmětem předloženého projektu je výstavba centra služby péče o dítě v objektu dětské skupiny, který bude v rámci svého běžného provozu plnit funkci občanské vybavenosti, resp. infrastruktury pro předškolní vzdělávání. Dispozice objektu a celkový provoz skupiny budou uzpůsobeny tak, aby byl umožněn pobyt dětí již od 1 roku (s ohledem na jejich omezené schopnosti pohybu a orientace). Tato skutečnost je vnímána za stěžejní přínos a výsledek projektu, neboť v blízkém okolí místa realizace se nachází objekty předškolní infrastruktury určené primárně pro děti od dovršených 3 let. Identifikovaný přínos projektu lze vnímat za pozitivní na místní i regionální úrovni. Sledovaným záměrem projektu je především rozšířit nabídku služeb dětských skupin definovaných zákonem č. 247/2014 Sb., v jejichž případě byla na území obce identifikována velice nízká nabídka za předpokladu narůstající poptávky ze strany rodičů o tuto službu péče. Cíl, který realizace projektu sleduje, je umožnit rodičům jejich brzký návrat zpět na pracovní trh, k čemuž významně přispěje právě stavba objektu dětské skupiny.


Kontakty:

Ing. Daniel Suchochleb, ředitel (vedoucí projektového týmu)

daniel@sancenavzdelani.org

Tel: +420 774 695 280