Chystá se Benefice pro Janu

Těžko byste hledali akčnější a optimističtější ženu, která zároveň pomáhá všem ostatním okolo, ač je sama upoutána na vozík.

Naše lektorka, koučka a kariérová poradkyně Jana Flechtnerová  – www.janaflechtnerova.cz je prostě skvělá. Podporuje už řadu let jak zdravé, tak i sociálně a zdravotně znevýhodněné účastníky našich projektů a vlévá jím novou motivaci do života.

Jana vzdoruje chorobě C-M-T (Charcot-Marie-Tooth), což je hereditární motorická a senzorická neuropatie. Při ní odumírají periferní nervy a postupně ochabuje svalstvo dolních končetin.

I její ruce postupně ochabují, ztrácejí sílu. Elektrický pohon je pro ni nepostradatelným a praktickým pomocníkem.

Nyní na oplátku můžeme Janě pomoci i my a rádi bychom přizvali i Vás.

V úterý 4. října od 18 hod. se koná v Kutné Hoře Benefiční koncert USB Band pro Janu.

Pomoci můžete ale již dnes, zasláním daru na účet neziskové organizace REVENIUM:

115-5689490267/0100 s variabilním symbolem 04102022. Potvrzení o daru je samozřejmostí. Celý výtěžek připadne Janě. Využije ho na zakoupení přídavného pohonu k mechanickému vozíku.

Na událost se můžete přihlásit zde: https://fb.me/e/5LlZK7eQS
Moc děkujeme za jakékoliv sdílení dále.
#beneficeprojanu