Pravidelně připravujeme různé vzdělávací akce pro OZP i jinak znevýhodněné osoby, zdravotníky, příbuzné a pečující osoby i širokou veřejnost.

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO OZP

ARCHIV AKCÍ PRO OZP