3MČesko, s.r.o.

„Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných aneb jak to vidíme my ostatní:

Ve firmě jsme udělali organizační změny, které nám umožnily zaměstnat naše nové kolegy z řad vozíčkářů. Nástrahy rádoby bezbariérového života v našich kancelářích mohou být inspirativní pro další firmy a mohou pomoci při přípravě na toto budoucí soužití.“ Prezentace firmy 3M Česko, s.r.o.

 

Česká pojišťovna, a.s.

„Včasné odškodnění pomáhá osobám se zdravotním postižením k rychlejšímu návratu do aktivního života.

Zatímco dopravní nehoda může změnit celý život během okamžiku, následná rehabilitace a návrat do života může trvat celé roky. Pomoci může nejen správný léčebný proces, ale i včasná finanční pomoc, zvláště pokud dopravní nehodu způsobil někdo jiný a škoda na zdraví se hradí z odpovědnostního pojištění. Touto komplexní problematikou se v České pojišťovně zabývá tým likvidace pojistných událostí ze závažných zranění a tým výplaty rent.“ Prezentace firmy Česká pojišťovna a.s.

 

T-Mobile Czech Republic, a.s.

„Bouráme mýty. Šíříme osvětu prostřednictvím interních médií. Vzděláváme klíčové zaměstnance – příprava HR pro nábor OZP – komunikace s manažery o zaměstnávání OZP.

Dlouhodobě se snažíme prostřednictvím zájmových a veřejně prospěšných organizací kontaktovat hendikepované a nabízet jim možnost zaměstnání v TMCZ…

… naše úspěšnost je bohužel velmi nízká…

Náhradní plnění nepovažujeme za ideální řešení, protože nikoho ze zúčastněných nenutí hledat cesty ke zlepšení úspěšnosti zaměstnávání hendikepovaných!“ Prezentace firmy T-Mobile Czech Republic, a.s.

 

Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o.

Bezbariérové pracoviště podporující diverzitu v rámci koncernu i po celém světě pod sloganem „Diversity Shapes Our Future“.

V Německu funguje centrální skupina Global Diversity Office, která pečuje také o zdravotně znevýhodněné. Prezentace firmy Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o.

 

„Metropolitní univerzita Praha – škola bez bariér“

Vysokoškolské studium osob s pohybovým postižením, zahraniční studijní mobilita a pracovní stáže studentů s pohybovým postižením, projekty tréninkových pracovišť jako součást studia. Prezentace společnosti Metropolitní univerzita Praha.