Poslání

Posláním obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání je podporovat zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, a to pomocí vzdělávacích, poradenských a konzultačních služeb. Cílem tohoto snažení má být pracovní a sociální začlenění těchto osob a jejich osobní spokojenost.

Motto

Hlavní:

„Hranice nejsou, hranice se dějí – každý může najít svou cestu.“

Další:

„Když nevíš, kam pluješ, není ti žádný vítr dost dobrý.“

„Pomůžeme vám najít vaši cestu a směr.“