Zahájení projektu Náhradní babička

Začátkem prosince jsme zahájili realizaci projektu Náhradní babička zkráceně Nába, který se zaměřuje na podporu žen ohrožených na trhu práce. Projekt poskytuje komplexní podporu nezaměstnaným ženám ve věku nad 55 let v okrese Hradec Králové, díky které dojde ke zlepšení jejich postavení na trhu práce. Podpořeno bude celkem 32 osob. Účastnice projektu projdou pracovní diagnostikou a motivačním kurzem, získají klíčové dovednosti pro hledání práce, absolvují rekvalifikační kurz a složí zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Na projekt jsme získali podporu od MPSV ČR z Operačního programu Zaměstnanost.