V rámci projektu Šance na restart vás zveme na Burzu práce

Projekt ESFCR s názvem „Šance na restart“

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007052

Termín konání: středa 18. 4. 2018, od 10.00 – 16.00 hodin

Místo konání: Centrum andragogiky, K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové – Svobodné Dvory

Moderátor: Hana Potměšilová, Revenium, z. s. – výrazná osobnost českého neziskového sektoru, jedna z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Česku

Náplň: motivační nástroje pro zaměstnavatele a osoby se zdravotním postižením – proč (spolu)pracovat, právní úprava v oblasti zaměstnávání OZP a antidiskriminační zákon, představení firem, představení klientů projektu a zájemců o práci z řad OZP 50+, přijímací pohovory nanečisto, tréninková pracovní místa pro OZP s mzdovým příspěvkem z projektu a mnoho dalšího

Účast: je zdarma. Potvrďte ji, prosím, na email: vlasta@sancenavzdelani.org

Jak se k nám dostanete: Autobus č. 16, zastávka Dělnický dům (směr Stěžery)

Pozvánka na Burzu práce nová