V rámci Motivačních workshopů II. etapy projektu Šance na restart 2 probíhaly u hradecké skupiny pohovory na nečisto.

Pohovory na nečisto jsou oblíbenou částí podpory. Klienti zastupují různé strany. Jsou přítomni například adepti na nové pracovní místo, vedoucí oddělení, ředitelé firem, majitelé společností atd. Při pohovoru na nečisto je klient pak posuzován z různých hledisek. Klienti si tak zvykají na různá hodnocení svých prezentací a učí se reagovat.