Štíhlý management ve zdravotnictví

Bez n‡zvu-1

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/04.0031

Realizátor projektu: Šance na vzdělání, o.p.s.

Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Doba trvání: duben 2013 až březen 2015

Místo realizace: Královéhradecký kraj

 

Stručný popis a cíle projektu:

Cílem projektu je implementovat metody a nástroje lean managementu do zdravotnického prostředí, a tím podpořit neustálé zlepšování a zefektivňování procesů ve zdravotnických zařízeních.

Účastníky vzdělávacího projektu jsou tříčlenné týmy z jednotlivých pracovišť zdravotnických zařízení. V těchto týmech pracují na zefektivňování konkrétního procesu ze své praxe, přičemž tuto případovou studii nakonec předkládají svým nadřízeným. Druhotnými cíli projektu jsou tedy motivace řadových zaměstnanců k přispívání k efektivnímu chodu pracoviště a komunikace na toto téma napříč organizací.

Ve dvou bězích bude proškoleno 10 tříčlenných týmů ze zdravotnických zařízení z Královéhradeckého kraje.

Účastníci se seznámí s ekonomikou zdravotnických zařízení a s hlavními principy a metodami lean managementu (zdroje plýtvání, mapování, 5S, standardizace, KANBAN atd.). Zároveň budou proškoleni v komunikačních a prezentačních dovednostech, aby mohli nabyté znalosti a zkušenosti úspěšně předávat svým kolegům, a získají také základy týmové práce a motivace, aby mohli štíhlý management efektivně a dlouhodobě na svém pracovišti realizovat.