Patchwork – zajímavá metoda kariérového poradenství – seminář pořádaný Centrem Euroguidance

Psycholog a kariérový poradce David John Bourne z Londýna představil v Praze díky pozvání od společnosti Centrum Euroguidance inovativní metodu poradenství a koučování.

TTP – Patchwork Talents and Transitions. Metoda byla poprvé využita v roce 1998 ve Francii pro koučování jednotlivců. Patchwork je inovativní způsob, jak pomoci lidem popsat své zkušenosti a rozlišit vnější i vnitřní motivace a kompetence pomocí různých barev.

Šance na vzdělání, o.p.s. měla možnost se účastnit této unikátní akce.

20151103_142213

Vlastní práce klienta spočívá ve vybrání jakékoli zkušenosti, která již proběhla nebo na které pracuje. Do připraveného čtverce o 100 dílech – rám Patchworku (10×10) vybarví klient každou činnost či kompetenci této zkušenosti v procentech pomocí vhodně zvolených barev a jejich odstínů. Ty představují předem přesně určenou barevnou škálu od velmi příjemné až po velmi nepříjemnou práci na jednotlivých činnostech. Těchto čtverců (Patchwork) si může klient připravit kolik chce, vždy ale na různé zkušenosti. Nakonec si klient ze všech vybarvených čtverců sestaví ideální Patchwork, ze kterého bude zřetelné, jaké činnosti ho těší, které dělá rád a naopak, co nechce či neumí. Díky vhodnému koučování je pak možné nalézt cestu k vlastnímu zlepšování.

Vlasta Krejčová, Šance na vzdělání, o.p.s.

 

Přečtete si další zajímavé články o naší společnosti.