Projekt„ Rozvoj pracovních kompetencí při návratu z rodičovské dovolené“ zkráceně „PraKom“ řeší, jak efektivně překonat bariéru návratu rodičů zpět do zaměstnání.  Nabízí pro rodiče pečující o malé děti řadu bezplatných kurzů, které poskytnou komplexní podporu vedoucí k snadnějšímu návratu na trh práce. Zároveň nabízí možnost mzdových příspěvků pro zaměstnání na částečný úvazek.

PŘIHLÁSIT SE   TERMÍNY   NAŠI LEKTOŘI

MZDOVÝ PŘÍSPĚVEK  WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE

Jaké jsou hlavní výhody účasti v projektu:

 • Obnovení znalostí a dovedností před nástupem do práce po RD (angličtina, IT dovednosti a mnoho dalšího).
 • Možnost mzdových příspěvků pro zaměstnání na částečný úvazek.
 • Příspěvek na hlídání dětí po dobu účasti na vzdělávání a praxe u zaměstnavatele.
 • Účast na vzdělávacích kurzech zdarma.
 • Možnost proplacení cestovních výdajů.

Další výhody:

 • Občerstvení zdarma včetně pitného režimu
 • Parkování přímo u budovy
 • WIFI zdarma

Podmínky pro účast v projektu:

 • osoby pečující o malé děti, přednostně na RD s blížícím se návratem do práce
 • bydliště v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji
 • vážný zájem o účast

Termíny konání vzdělávacích kurzů:

1. běh: listopad 2020 – únor 2021

2. běh: duben – červenec 2021

3. běh: září – prosinec 2021

4. běh: únor – červen 2022

Přehled témat vzdělávacího kurzů – můžete si vybrat podle vlastních potřeb

(1 školicí den – 6 hodin)

 • IT dovednosti (6 dní)– programy MS Office (texty, tabulky, grafy, prezentace, e-mailová komunikace, kalendáře, poznámkové editory), sociální sítě, internet
 • Základy programování(4 dny) – HTML a CSS – jak funguje, základy. Tvorba první jednoduché stránky.  Úvod do WordPress a tvorba vlastního webu s funkcí e-shopu
 • Finanční minimumpo návratu z RD (1 den) – rozpočet domácnosti – pravidelné/mimořádné výdaje a příjmy; úvěry, stavební spoření, pojištění, nebezpečí zadlužení, exekuce
 • Právní minimumpo návratu z RD (1 den) – vybrané kapitoly ze zákoníku práce a občanského zákoníku, práva zaměstnance na RD
 • Praktická komunikace v AJ (8 dní)– oživení jazyka, komunikaci v kanceláři, nejpoužívanější slovíčka a fráze, telefonování, pravidla e-mailové komunikace
 • Komunikační dovednosti (2 dny)– interaktivní prezentační dovednosti, asertivní komunikace
 • Den s koučem (2 dny)– osobnostní rozvoj a self koučink, prevence syndromu vyhoření, jak zpátky nabrat sebevědomí, jaké jsou mé silné stránky
 • Cesta k manažerské pozici (3 dny)– jak skloubit péči o dítě s rolí manažerky, manažerské dovednosti, týmová spolupráce, emoce a jejich fungování
 • Work-life balance (1 den)– rovnováha v životě, schopnost sebeřízení, sebedůvěra, sebeúcta a sebevědomí, stress management, jak zvládat změny
 • Time management(1 den) – plánovaní času, cíle, křivka osobní výkonnosti a jak jí efektivně využít, zásady organizování a řízení času, odkládání věcí
 • Psychohygiena(1 den) – organizace práce, životospráva, eliminace stresu

Ukázka možné kombinace kurzů – pro splnění podmínek účasti v projektu je nutné absolvovat min. 40 hodin (alespoň 7 školicích kurzů).

Např. se rozhodnu absolvovat:

2 dny – IT dovednosti – programy MS Office

1 den – Finanční minimum po návratu z RD

2 dny – Praktické komunikace v AJ

1 den – Den s koučem

1 den – Work-life balance

Kombinace kurzů je zcela na Vás.

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 774 498 719

SPLŇUJEME AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ.

Dbáme na hygienická a preventivní opatření. Vaše zdraví a bezpečnost i zdraví zaměstnanců je pro nás vždy na prvním místě.

✔ provádíme desinfekci prostor

✔ učebny jsou pravidelně větrány

✔ možnost výuky venku

✔ malé skupiny

Více o podmínkách vstupu a pobytu v našich prostorách ZDE.