Aktuální hygienická pravidla

PODMÍNKY VSTUPU A POBYTUv prostorách Centra andragogikyse řídí dle platných nařízení a doporučení: Do budovy je umožněn vstup pouze osobám, které jsou zaměstnanci, v budově se školí, nebo mají jiný oprávněný důvod vstupu. Vstup doprovázejícím osobám není povolen. Osoby s příznaky … Pokračování

Závěrečné skupinové setkání – Council v Hradci Králové v rámci I. etapy projektu Šance na restart 2 se nesl ve velmi příjemně stráveném čase.

Po Burze vždy následuje setkání – Council, kde vzájemně diskutujeme o přínosech projektu. Někteří klienti již podepsali smlouvy s novými zaměstnavateli, u některých probíhají pohovory, někteří se úspěšně domluvili se zaměstnavatelem přímo na Burze. Někteří ještě hledají svoje místo na pracovním … Pokračování