Chance for chance

  Project title: Chance for chance   Project title – the number: 2019-1-CZ01-KA104-060979   National Agency of the Applicant Organisation: Centre for International Cooperation in Education Grant: Learning Mobility of Individuals / KA104 – Adult education staff mobility (Erasmus +) … Pokračování

Dětské centrum ŠANCE

  Poskytovatel dotace: MPSV ČR Zaměření projektu:  Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST Doba trvání: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021 Registrační číslo projektu: … Pokračování

Projekt „Šance na restart“ pro OZP 50+

A je to tady. Konečně od ledna 2018 rozjíždíme projekt „Šance na restart“ pro OZP 50+ z Královéhradeckého, Středočeského, Pardubického a Libereckého kraje. Je to napěchovaný balíček plný zajímavé podpory. A to vše zadarmo. Štěstí přeje připraveným PŘIHLÁSIT SE NAPSALI … Pokračování

Zvýšený zájem o účast v projektu Náhradní babička

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o účast v projektu Náhradní babička. Hlavní kritériem pro přijetí je věk nad 55 let a předpoklady pro ukončení všech aktivit a vykonávání nové profese. Další fáze projektu začne v květnu seminářem na ÚP a v červnu … Pokračování

Motivační kurz Jak uspět na trhu práce

Projekt Náhradní babička pokračuje čtyřdenním motivačním kurzem Jak uspět na trhu práce. Do kurzu se přihlásilo 8 účastnic. Cílem vzdělávací akce je seznámit účastnice s aktuálním děním na trhu práce a zvýšit šanci na jejich zařazení na trh práce. Formou praktických … Pokračování

Vstupní rozhovory a pracovní diagnostika v projektu Nába

Od začátku února probíhaly v prostorách vzdělávacího centra Cihelna individuální vstupní rozhovory a konzultace spojené s pracovní diagnostikou. Účastnice projektu Náhradní babička vyplnily diagnostické testy orientované na osobnostní předpoklady a klíčové kompetence. Na několika setkáních se jim věnovaly naše kariérové poradkyně Petra … Pokračování

Náborová prezentace na ÚP

V rámci našeho projektu Náhradní babička proběhlo na úřadu práce v Hradci Králové představení projektových aktivit možným účastnicím. Prezentovány byly zejména hlavní aktivity v podobě pracovní diagnostiky, motivačního kurzu a rekvalifikačního kurzu Chůva. Na prezentaci dorazilo 14 žen, přičemž nejméně 10 projevilo zájem … Pokračování

Náhradní babička

Poskytovatel dotace: MPSV ČR Zaměření projektu:  Podpora rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST  Doba trvání: prosinec 2016 až květen 2018 Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003060   Stručný popis: Projekt poskytuje komplexní podporu … Pokračování

Zahájení projektu Náhradní babička

Začátkem prosince jsme zahájili realizaci projektu Náhradní babička zkráceně Nába, který se zaměřuje na podporu žen ohrožených na trhu práce. Projekt poskytuje komplexní podporu nezaměstnaným ženám ve věku nad 55 let v okrese Hradec Králové, díky které dojde ke zlepšení jejich … Pokračování