Zkoušku z profesní kvalifikace Strážný úspěšně složilo 7 absolventů rekvalifikačního kurzu

Začátkem června probíhaly v projektu Strážný zkoušky z profesní kvalifikace. Zkoušky byly závěrečnou aktivitou pro dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 55 let. Před tříčlennou zkušební komisi nastoupilo všech 7 absolventů rekvalifikačního kurzu. Zkouška se skládala z písemného testu, ústního ověření znalostí a praktického … Pokračování

Projekt Strážný pokračoval motivačním a rekvalifikačním kurzem

V dubnu a květnu probíhal II. běh projektu Strážný. V motivačním kurzu se účastníci dozvěděli, jak správně napsat životopis a jak odpovídat na záludné otázky v přijímacích pohovorech. Celý kurz absolvovalo 5 účastníků. Rekvalifikační kurz Strážný obsahoval nezbytné znalosti k vykonávání této profese … Pokračování

Úspěšné zkoušky v projektu Profesní kvalifikace Strážný

Koncem ledna se v prostorách Centra andragogiky uskutečnily zkoušky z profesní kvalifikace Strážný. Zkoušky završily několik aktivit zaměřených na dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 55 let. Před tříčlennou zkušební komisi nastoupilo všech 6 absolventů rekvalifikačního kurzu. Zkouška se skládala z písemného testu, ústního … Pokračování