Úspěšné zkoušky v projektu Profesní kvalifikace Strážný

Koncem ledna se v prostorách Centra andragogiky uskutečnily zkoušky z profesní kvalifikace Strážný. Zkoušky završily několik aktivit zaměřených na dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 55 let. Před tříčlennou zkušební komisi nastoupilo všech 6 absolventů rekvalifikačního kurzu. Zkouška se skládala z písemného testu, ústního … Pokračování

Rekvalifikační kurz Strážný měl 6 absolventů

Projekt Profesní kvalifikace Strážný pro osoby dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 55 let pokračoval rekvalifikačním kurzem, který úspěšně absolvovalo všech 6 účastníků. Kurz se zaměřil např. na tato témata: provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezpečnostních systémů, … Pokračování