Aktuální hygienická pravidla

PODMÍNKY VSTUPU A POBYTU
v prostorách Centra andragogiky
se řídí dle platných nařízení a doporučení:

 • Do budovy je umožněn vstup pouze osobám, které jsou zaměstnanci, v budově se školí, nebo mají jiný oprávněný důvod vstupu. Vstup doprovázejícím osobám není povolen.
 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění, zvýšenou tělesnou teplotou či jiným příznakem typickým pro onemocnění COVID-19 nesmí do budovy vstoupit.
 • Po příchodu musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Nošení roušek se řídí současnými vládními nařízením a doporučeními.
 • Při pobytu ve společných prostorách je vhodné udržovat odstup 2 metry.
 • Účastníci školení vyplňují Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Dispoziční uspořádání učeben zajišťuje zachování potřebného odstupu mezi účastníky.
 • Pokud se u osoby vyskytne některý z příznaků nemoci během školení, opustí účastník školení. Pokud bude potvrzeno onemocnění COVID-19, postupuje se dle platných nařízení a doporučení.
 • Všechny osoby nacházející se v budově CA se zavazují dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 • V budově jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce.
 • Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky.
 • Prostory jsou často větrány.
 • Dezinfekce prostor je prováděna minimálně jednou denně (před každou samostatnou akcí), dezinfekce povrchů a předmětů, které používá více osob, je prováděna několikrát denně (především kliky dveří, spínače světla, apod.).
 • Pravidelně je v budově prováděna důkladná dezinfekce prostor metodou fogování s dlouhotrvajícím účinkem.
 • Občerstvení je zajištěno v balené podobě.
 • Kapacita budovy je přizpůsobena současným hygienickým požadavkům a odpovídá platným nařízením a doporučením.